Linux hallinta

T1 Puppetilla SSH asennus ja testaus

Tehtävät

a) Asenna jokin muu demoni kuin Apache. Raportoi, miten rakensit, selvitit ja testasit kunkin osan (esim. sudo puppet resource, puppet describe, lähteet…). Julkaise myös modulisi lähdekoodi niin, että sen voi helposti ottaa käyttöön.

Raudan Tiedot

Laitteen nimi: Surface Book
Prosessori: Intel(R) Core (TM) i7-6600U CP
Näytönojain: Nvidia 2GB Muisti: 16GB
Varastolaite: Samsung SSD 500GB
xubuntu-16.04.3 virtuaalikoneessa VMware Workstation pro 14

Puppetin assenus

Avaa terminaali painamalla Ctrl+Alt+T ja syötä sinne seuraava komento.

Ensiksi päivitetään linuxin paketit ja asennetaan puppet lisäksi, jos haluat voit asentaa tree deamonin sillä voit tutkia hakemistojen rakennetta.

$ sudo apt-get update && sudo apt-get -y install puppet && apt-get -y install tree

Onnistuneen asennuksen jälkeen voit testata puppetin version komennolla.

$ puppet --version

Screenshot_2017-10-31_07-25-42.png

Manifest Ordering

Helpotta koodin kirjottamista. Kone lukee koodia ylhäältä alas.

$ sudoedit /etc/puppet/puppet.conf

Lisää kodin pätkä tiedostoon seuraavasti.

ordering = manifest

Ctrl+X ja save chages? “yes” tallennetaan asetukset.

Puppet hakemistojen luominen

Asennuksen onnistumisen jälkeinen luodaan manifest ja templates kansiot seuraavasti:

$ cd /etc/puppet/modules # polkuun navigointi
#hakemistojen luonti
$ sudo mkdir openssh 
$ cd openssh
$ sudo mkdir manifests
$ sudo mkdir templates
#hakemistojen katselu 
$ tree
$ pwd
$ ls

Screenshot_2017-10-31_08-42-03.png

SSH puppet tiedoston luonti

manifest kansioon pitää luoda init.pp tiedosto ja lisätä sinne ssh tiedot:

$ cd manifests
$ sudoedit init.pp

package “paketin tiedot”, file “tiedoston tiedot” , service ” deamonin toiminnan tiedot”.

class openssh {
    #paketin asennus
    package { ssh:
    ensure => 'installed',
    #livetikussa puppet komennon suorittamista varten.
    #allowcdrom => true,
    } 
    #ssh konfiguraatio tiedostojen muokkaaminen.
    file { '/etc/ssh/ssh_config':
    content => template("openssh/ssh_config"),
    #servicen huomautus ssh_config tiedoston muuttuessa
    notify => Service["ssh"],
    }
    #ssh moduulin toiminnan varmistaminen.
    service { 'ssh':
    ensure => 'running',
    enable => 'true',
    }
}

Ctrl+X ja save chages? “yes” tiedoston luomisen jälkeen kopioidaan ssh konfiguraatio tiedosto seuraavasti.

$ sudo cp /etc/ssh/ssh_config /etc/puppet/modules/openssh/templates/

Lopputulos pitäisi näyttää tältä.

Screenshot_2017-10-31_09-29-25.png

SSH puppet suorittaminen

init.pp:een class:in nimi pitää olla sama kuin hakemiston nimi tässä tapauksessa openssh.

$ sudo puppet apply -e 'class {'openssh':}'

Screenshot_2017-10-31_09-27-37.png

SSH testaus

Luodaan testikäyttäjä seuraavasti käyttäen vahvaa salasanaa.
Vahavan salasanan saat generoitua nopeasti sivulta strongpasswordgenerator

$ sudo adduser tester

Luodaan ssh yhteys tester käyttäjällä seuraavasti.

$ ssh tester@localhost

Screenshot_2017-10-31_09-38-55.png

GitHubiin puskeminen

kopioidaan tuotokset puppet hakemistosta git repoon seuraavasti.

cp -r /etc/puppet/modules/openssh/ ~/puppet-tests/T1/

Mennään git hakemistoon ja pusketaan tuotos repoon seuraavasti.

$ cd 
$ cd puppet-tests/
$ git add * && git commit -m "TEXT"
$ git pull && git push

GITHUB

Lähteet

http://terokarvinen.com/2013/ssh-server-puppet-module-for-ubuntu-12-04

http://terokarvinen.com/2017/aikataulu-linuxin-keskitetty-hallinta-3-op-vanha-ops-%e2%80%93-loppusyksy-2017-p5-puppet
https://docs.puppet.com/puppet/3.8/lang_summary.html

https://www.puppetcookbook.com/

Tätä dokumenttia saa kopioida ja muokata GNU General Public License 3v tai uudemman mukaisesti.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s